Castelán

A falla de que se convoque oficialmente no DOG, xa coñecemos a distribución de prazas por especialidade e así mesmo temos un borrador da convocatoria.

BORRADOR DA CONVOCATORIA

DISTRIBUCIÓN DE PRAZAS POR ESPECIALIDADE