QUÉN SOMOS? · COÑECE NÓS OPOSICIÓNS

O proxecto NOS OPOSICIÓNS comezou no ano 2004 e ao longo destes anos preparamos a milleiros de opositores e opositoras que hoxe son a nosa mellor publicidade. Se tes oportunidade, pregunta a actuais ou antigos alumnos e alumnas polo noso xeito de traballar, eles son o noso mellor aval.

NÓS OPOSICIÓNS é unha sociedade coordinada por persoas vencelladas ao mundo da formación, tanto no referido ao ámbito da xestión como ao ámbito da docencia. Esta experiencia e coñecementos interdisciplinares fai que na preparación dos distintos procesos selectivos consideremos unha serie de variables fundamentais para obter un alto rendemento e acadar así unha praza na Administración.

NÓS OPOSICIÓNS conta coa colaboración de preparadores/as de máxima solvencia e ampla experiencia na Administración Pública e na preparación de opositores e opositoras.

A NOSA FORMA DE TRABALLAR

Clases en horario intensivo

As clases de preparación teñen lugar nunha sesión semanal de duración entre 4 e 5 horas. Celébranse en horario de tarde de luns a venres ou os sábados pola mañá.

Supostos prácticos

Un dos eixos fundamentais dos actuais procesos selectivos de educación céntranse na preparación dos supostos prácticos: Para elo ao longo dos meses de formación o alumno/a irá desenvolvendo numerosos prácticos que en convocatorias anteriores foron obxecto de exame tendo en conta os criterios de avaliación que se consideraron para a súa corrección e así deste xeito desenvolver estratexias de resolución eficaces e realistas.

Temas

Os temas constitúen un dos piares básicos da preparación, xa que aportan o sustento teórico da mesma. O alumno disporá dun temario actualizado e con referencias lexislativas de Galicia elaborado polo noso equipo de docentes. Farase unha entrega secuenciada do mesmo con especial atención a criterios de contidos ou temáticos o que facilitará o seu estudo.

Programación e unidades didácticas

A programación e Unidades Didácticas constitúen un dos eixos fundamentais da preparación por ser un elemento capital das probas da oposición e por ser unha ferramenta de traballo fundamental para calquera docente. Por elo dispoñemos dun experimentado equipo de docentes especializadas que se encargarán de dotar a cada alumno das estratexias e fundamentos para que poida elaborar unha programación e unhas UDs con identidade propia á vez que fundamentadas e realistas, criterios sempre a ter en conta na elaboración destes documentos.

Exames periódicos e defensas e exposicións na aula.

Toda preparación dun proceso selectivo debe acompañarse duns instrumentos de avaliación e supervisión que lle permitan ao alumno comprobar en que nivel de preparación está en cada momento. Para elo ao longo de toda preparación o alumno terá simulacros das distintas probas da oposición. Así mesmo cara o final da formación establecemos un simulacro no que o alumno fará unha defensa diante dun tribunal externo adquirindo así esta proba un carácter moi significativo na preparación.

Clases complementarias · Lexislación

Calquera docente debe ter un coñecemento exhaustivo e detallado da lexislación educativa que lle permita afrontar con garantías as distintas probas da oposición. Para elo de xeito complementario nas preparacións das distintas especialidades de mestres desenvólvense unhas clases mensuais específicas de lexislación educativa. Estas clases están impartidas por especialistas neste ámbito (orientadores e inspectores) e están adaptadas a cada especialidade o que lle permitirá ao opositor/a afondar no coñecemento dos distintos referentes legais existentes.

Período de proba

Calquera preparación que se desenvolva por moi ben fundamentada e desenvolvida que estea debe adaptarse ás necesidades de cada opositor/a. Para elo no caso das nosas preparacións buscando sempre a transparencia e claridade, ofrecémoslle ao alumnado dúas clases de proba sen ningún compromiso de permanencia. Se transcorridas esas dúas clases o opositor/a considera que a preparación non se adapta ás súas necesidades só ten que comunicárnolo e cursaremos a súa baixa non tendo nada que aboar por esas dúas clases recibidas.

Contidos dixitais

Elaboramos contidos dixitais para facilitar a comprensión do temario. Fai click para ver exemplos.

Clases en horario intensivo

As clases de preparación teñen lugar nunha sesión semanal de duración entre 4 e 5 horas. Celébranse en horario de tarde de luns a venres ou os sábados pola mañá.

Temario propio actualizado

Os temas constitúen xuntamente cos test un dos eixos fundamentais da preparación, xa que aportan o sustento teórico e práctico da mesma. O alumnado disporá dun temario actualizado a Galicia elaborado polo noso equipo de docentes. Farase unha entrega secuenciada do mesmo considerando os distintos bloques temáticos o que facilitará o seu estudo.

Test

Un dos eixos fundamentais da preparación fundamentase na realización por parte do alumnado de tests co mesmo formato que o establecido na oposición. Ao longo de cada semana de preparación o opositor/a recibirá un test para que o realice e posteriormente este será corrixido polo preparador/a aclarando as posibles dúbidas que poidan xurdir na resolución do mesmo.

App

Como complemento aos test o alumno/a disporá dun acceso á unha APP que lle permitirá realizar test complemantarios de reforzo cando o desexe dende calquera dispositivo móbil. Esta nova ferramenta daralle ao opositor unha oportunidade de acceso á preparación permanente e de fácil acceso, todo elo dun xeito motivador.

Clases de proba

Calquera preparación que se desenvolva por moi ben fundamentada e desenvolvida que estea debe adaptarse ás necesidades de cada opositor/a. Para elo no caso das nosas preparacións buscando sempre a transparencia e claridade, ofrecémoslle ao alumnado dúas clases de proba sen ningún compromiso de permanencia. Se transcorridas esas dúas clases o opositor/a considera que a preparación non se adapta ás súas necesidades só ten que comunicárnolo e cursaremos a súa baixa non tendo nada que aboar por esas dúas clases recibidas.

Campus Virtual

O alumnado desta especialidade disporá de acceso ao campus virtual espazonos.com, o que lle permitirá ter á súa disposición, entre outras ferramentas, acceso ás clases gravadas durante os 6 días posteriores á súa celebración, contidos complementarios, chats, planificación, novas...

Simulacros

Toda preparación dun proceso selectivo debe acompañarse duns instrumentos de avaliación e supervisión que lle permitan ao alumno comprobar en que nivel de preparación está en cada momento. Para elo ao longo da preparación o alumno/a terá un ou varios simulacros en formato idéntico ao exame da oposición.

Clases en horario intensivo

As clases de preparación teñen lugar nunha sesión semanal de duración entre 4 e 5 horas. Celébranse en horario de tarde de luns a venres ou os sábados pola mañá.

Temario propio actualizado

Os temas constitúen xuntamente cos test un dos eixos fundamentais da preparación, xa que aportan o sustento teórico e práctico da mesma. O alumnado disporá dun temario actualizado a Galicia elaborado polo noso equipo de docentes. Farase unha entrega secuenciada do mesmo considerando os distintos bloques temáticos o que facilitará o seu estudo.

Test

Un dos eixos fundamentais da preparación fundamentase na realización por parte do alumnado de tests co mesmo formato que o establecido na oposición. Ao longo de cada semana de preparación o opositor/a recibirá un test para que o realice e posteriormente este será corrixido polo preparador/a aclarando as posibles dúbidas que poidan xurdir na resolución do mesmo.

App

Como complemento aos test o alumno/a disporá dun acceso á unha APP que lle permitirá realizar test complemantarios de reforzo cando o desexe dende calquera dispositivo móbil. Esta nova ferramenta daralle ao opositor unha oportunidade de acceso á preparación permanente e de fácil acceso, todo elo dun xeito motivador.

Clases de proba

Calquera preparación que se desenvolva por moi ben fundamentada e desenvolvida que estea debe adaptarse ás necesidades de cada opositor/a. Para elo no caso das nosas preparacións buscando sempre a transparencia e claridade, ofrecémoslle ao alumnado dúas clases de proba sen ningún compromiso de permanencia. Se transcorridas esas dúas clases o opositor/a considera que a preparación non se adapta ás súas necesidades só ten que comunicárnolo e cursaremos a súa baixa non tendo nada que aboar por esas dúas clases recibidas.

Campus Virtual

O alumnado desta especialidade disporá de acceso ao campus virtual espazonos.com, o que lle permitirá ter á súa disposición, entre outras ferramentas, acceso ás clases gravadas durante os 6 días posteriores á súa celebración, contidos complementarios, chats, planificación, novas...

Simulacros

Toda preparación dun proceso selectivo debe acompañarse duns instrumentos de avaliación e supervisión que lle permitan ao alumno comprobar en que nivel de preparación está en cada momento. Para elo ao longo da preparación o alumno/a terá un ou varios simulacros en formato idéntico ao exame da oposición.

Clases en horario intensivo

As clases de preparación teñen lugar nunha sesión semanal de duración entre 4 e 5 horas. Celébranse en horario de tarde de luns a venres ou os sábados pola mañá.

Temario propio actualizado

Os temas constitúen xuntamente cos test un dos eixos fundamentais da preparación, xa que aportan o sustento teórico e práctico da mesma. O alumnado disporá dun temario actualizado a Galicia elaborado polo noso equipo de docentes. Farase unha entrega secuenciada do mesmo considerando os distintos bloques temáticos o que facilitará o seu estudo.

Test

Un dos eixos fundamentais da preparación fundamentase na realización por parte do alumnado de tests co mesmo formato que o establecido na oposición. Ao longo de cada semana de preparación o opositor/a recibirá un test para que o realice e posteriormente este será corrixido polo preparador/a aclarando as posibles dúbidas que poidan xurdir na resolución do mesmo.

App

Como complemento aos test o alumno/a disporá dun acceso á unha APP que lle permitirá realizar test complemantarios de reforzo cando o desexe dende calquera dispositivo móbil. Esta nova ferramenta daralle ao opositor unha oportunidade de acceso á preparación permanente e de fácil acceso, todo elo dun xeito motivador.

Clases de proba

Calquera preparación que se desenvolva por moi ben fundamentada e desenvolvida que estea debe adaptarse ás necesidades de cada opositor/a. Para elo no caso das nosas preparacións buscando sempre a transparencia e claridade, ofrecémoslle ao alumnado dúas clases de proba sen ningún compromiso de permanencia. Se transcorridas esas dúas clases o opositor/a considera que a preparación non se adapta ás súas necesidades só ten que comunicárnolo e cursaremos a súa baixa non tendo nada que aboar por esas dúas clases recibidas.

Campus Virtual

O alumnado desta especialidade disporá de acceso ao campus virtual espazonos.com, o que lle permitirá ter á súa disposición, entre outras ferramentas, acceso ás clases gravadas durante os 6 días posteriores á súa celebración, contidos complementarios, chats, planificación, novas...

Simulacros

Toda preparación dun proceso selectivo debe acompañarse duns instrumentos de avaliación e supervisión que lle permitan ao alumno comprobar en que nivel de preparación está en cada momento. Para elo ao longo da preparación o alumno/a terá un ou varios simulacros en formato idéntico ao exame da oposición.

Clases en horario intensivo

As clases de preparación teñen lugar nunha sesión semanal de duración entre 4 e 5 horas. Celébranse en horario de tarde de luns a venres ou os sábados pola mañá.

Temario propio actualizado

Os temas constitúen xuntamente cos test un dos eixos fundamentais da preparación, xa que aportan o sustento teórico e práctico da mesma. O alumnado disporá dun temario actualizado a Galicia elaborado polo noso equipo de docentes. Farase unha entrega secuenciada do mesmo considerando os distintos bloques temáticos o que facilitará o seu estudo.

Test

Un dos eixos fundamentais da preparación fundamentase na realización por parte do alumnado de tests co mesmo formato que o establecido na oposición. Ao longo de cada semana de preparación o opositor/a recibirá un test para que o realice e posteriormente este será corrixido polo preparador/a aclarando as posibles dúbidas que poidan xurdir na resolución do mesmo.

App

Como complemento aos test o alumno/a disporá dun acceso á unha APP que lle permitirá realizar test complemantarios de reforzo cando o desexe dende calquera dispositivo móbil. Esta nova ferramenta daralle ao opositor unha oportunidade de acceso á preparación permanente e de fácil acceso, todo elo dun xeito motivador.

Clases de proba

Calquera preparación que se desenvolva por moi ben fundamentada e desenvolvida que estea debe adaptarse ás necesidades de cada opositor/a. Para elo no caso das nosas preparacións buscando sempre a transparencia e claridade, ofrecémoslle ao alumnado dúas clases de proba sen ningún compromiso de permanencia. Se transcorridas esas dúas clases o opositor/a considera que a preparación non se adapta ás súas necesidades só ten que comunicárnolo e cursaremos a súa baixa non tendo nada que aboar por esas dúas clases recibidas.

Campus Virtual

O alumnado desta especialidade disporá de acceso ao campus virtual espazonos.com, o que lle permitirá ter á súa disposición, entre outras ferramentas, acceso ás clases gravadas durante os 6 días posteriores á súa celebración, contidos complementarios, chats, planificación, novas...

Simulacros

Toda preparación dun proceso selectivo debe acompañarse duns instrumentos de avaliación e supervisión que lle permitan ao alumno comprobar en que nivel de preparación está en cada momento. Para elo ao longo da preparación o alumno/a terá un ou varios simulacros en formato idéntico ao exame da oposición.

Scroll al inicio