Oferta emprego público estado 2015

OFERTA EMPREGO PÚBLICO DO ESTADO 2015

OFERTADAS 7416 PRAZAS DE NOVO ACCESO.

O Goberno do Estado aprobou o venres, 20 de marzo a Oferta de Emprego Público (OEP) para 2015, que inclúe 7.416 prazas de novo acceso e 3.834 de promoción interna, as novas prazas se multiplican por máis de catro respecto á oferta de 2014.

En total, para este ano convócanse
– 1.430 para Xustiza, que multiplica así por 17 a oferta de 2014; 
– 3.542 prazas de novo acceso na Administración xeral do Estado (4 veces mais qeu en 2014)
– 250 para funcionarios locais con habilitación con carácter nacional (+13,1%); 
– 1.374 para a Policía Nacional (+337,6%), e 
– 820 para Garda Civil (cinco veces máis que en 2014).

EN BREVE INFORMAREMOS SOBRE O COMEZO DOS GRUPOS DE PREPARACIÓN DAS PRAZAS OFERTADAS.

Scroll al inicio