Concello de Lugo – OPE 2023

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, en sesión ordinaria que tivo lugar o día 27 de decembro de 2023, adoptou, entre outros, o Acordo 4/936, de aprobación da oferta de emprego público do Concello de Lugo para o ano 2023, no cal figuran incluídas as seguintes prazas de persoal funcionario:

 

Promoción interna:

– 1 praza de inspector/a principal, escala Administración especial executiva, subescala de servizos especiais policía local, grupo A2.

– 1 praza de inspector/a, escala Administración especial executiva, subescala de servicios especiais policía local, grupo A2.

– 2 prazas de técnico/a medio, escala Administración xeral, subescala xestión, grupo A2.

– 1 praza de administrativo/a, escala Administración xeral, subescala administrativa, grupo C1.

– 1 praza de oficial maquinista fontaneiro/a, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C2.

– 1 praza de oficial fontaneiro/a, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C2.

– 1 praza de monitor/a de educación viaria, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C1.

Oposición libre:

– 4 prazas de bombeiros/as, escala Administración especial, subescala servizos especiais extinción de incendios, grupo C2.

– 3 prazas de celador/a de centros de educación infantil e primaria, escala Administración especial, subescala de servizos especiais, grupo AP.

– 2 prazas de ordenanza, escala Administración xeral, subescala subalterna, grupo AP.

– 1 praza de técnico/a superior de educación infantil, escala Administración especial, subescala técnica, grupo B.

– 2 prazas de traballador/a social, escala Administración especial, subescala técnica, grupo A2.

– 2 prazas de animador/a sociocultural, escala Administración especial, subescala técnica, grupo A2.

– 1 praza de psicólogo/a, escala Administración especial, subescala técnica, grupo A1.

– 1 praza de técnico/a, escala Administración xeral, subescala técnica, grupo A1.

– 1 praza de técnico/a medio, escala Administración xeral, subescala xestión, grupo A2.

– 4 Auxiliares administrativos/as, escala Administración xeral, subescala auxiliar, grupo C2.

– 1 praza auxiliar administrativo/a, escala Administración xeral, subescala auxiliar, grupo C2, reservada a quenda de persoas con discapacidade intelectual.

– 1 praza auxiliar administrativo/a, escala Administración xeral, subescala auxiliar, grupo C2, reservada a quenda de persoas con discapacidade.

– 1 praza operario/a de cemiterio, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo AP.

– 1 praza oficial lector/a, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C2.

– 1 praza oficial cociñeiro/a, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C2.

– 1 praza oficial vixilante recadador/a, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C2.

– 1 praza de arquitecto/a técnico/a, escala Administración especial, subescala técnica, grupo A2.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240311/AnuncioL428-190224-0001_gl.html

Scroll al inicio