Actualización das listas de selección temporal SERGAS

Actualización das listas  de selección temporal para varias especialidades do SERGAS: 🔸 Enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental 🔸 Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo 🔸 Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria 🔸 Enfermeiro/a especialista en enfermaría obstétrico-xinecolóxica (matrón/a) 🔸 Enfermeiro/a especialista en […]