Actualización das listas de selección temporal SERGAS

Actualización das listas  de selección temporal para varias especialidades do SERGAS:

? Enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental

? Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo

? Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria

? Enfermeiro/a especialista en enfermaría obstétrico-xinecolóxica (matrón/a)

? Enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica

? Médico/a de familia

? Médico/a de urxencias hospitalarias

? Médico/a coordinador/a do 061

? Médico/a asistencial do 061

? Pediatra de atención primaria

?https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioG0003-080222-0001_gl.html

Scroll al inicio