Actualización das listas  de selección temporal para varias especialidades do SERGAS:

🔸 Enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental

🔸 Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo

🔸 Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria

🔸 Enfermeiro/a especialista en enfermaría obstétrico-xinecolóxica (matrón/a)

🔸 Enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica

🔸 Médico/a de familia

🔸 Médico/a de urxencias hospitalarias

🔸 Médico/a coordinador/a do 061

🔸 Médico/a asistencial do 061

🔸 Pediatra de atención primaria

👉https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioG0003-080222-0001_gl.html