Castelán

Oferta da Xunta para o 2022

DECRETO 217/2022, do 22 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

Consulta o documento oficial: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221227/AnuncioG0597-261222-0005_gl.html