Castelán

OPOS ENSINO 2023

TRIBUNAIS

Vogais dos tribunais de Mestres: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/composicion_das_vogalias_que_xulgaran_o_proceso_selectivo_corpo_primaria.pdf

Secundaria: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/composicion_das_vogalias_que_xulgaran_o_proceso_selectivo_corpos_secundaria_e_outros1.pdf