Castelán


Traballo Social – Servizo Galego de Saúde!

? RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o ?????, ? ???? ? ? ???? de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de traballador/a social, convocado pola Resolución do 18 de xuño de 2021.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220426/AnuncioG0003-110422-0008_gl.html