Castelán

Con data 29 de marzo de 2019, publicouse a Oferta de Emprego Público (OPE) correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2019.

Dentro desta oferta inclúese a categoria de Técnico de Farmacia cunha oferta de 26 prazas.

Por elo en Nós Oposicións estamos levando a cabo a preparación de varios grupos na Coruña e en Santiago.

No mes de xuño temos previsto o inicio dun novo grupo en Lugo.

Metodoloxía

*2 clases de proba