Castelán

Preparación oposicións Mestres e Secundaria 2023-2024

  OPOSICIÓNS MESTRES E SECUNDARIA 2023-2024 Previsión en Galicia dunha oferta superior ás 2000 prazas para o curso 23-24 QUE CHE OFRECEMOS PARA A PREPARACIÓN: EQUIPOS DOCENTES ESPECIALIZADOS e con ampla experiencia. PRÁCTICOS: traballados ao longo de toda a preparación e adaptados ás convocatorias de Galicia. TEMARIO PROPIO revisado polos nosos docentes. Elaboración da PROGRAMACIÓN […]