Setembro. Comezo grupos educación

SETEMBRO. COMEZO GRUPOS EDUCACIÓN.

A CORUÑA:

 • PRIMARIA AVANZADOS I. 10 setembro.
 • PRIMARIA AVANZADOS II. 14 setembro
 • PRIMARIA. 17 setembro
 • PRIMARIA. 20 setembro
 • PRIMARIA. 21 setembro
 • INFANTIL. 17 setembro
 • INFANTIL. 21 setembro
 • INFANTIL. 22 setembro
 • AUDICIÓN E LINGUAXE. 17 setembro.
 • PEDAGOXÍA TERAPEUTICA. 17 setembro.
 • PEDAGOXÍA TERAPEUTICA. 21 setembro
 • EDUCACIÓN FÍSICA. 17 setembro.

 

 • BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 22 setembro
 • LINGUA E LITERATURA GALEGA. 17 setembro
 • LINGUA E LITERATURA CASTELÁ. 22 setembro
 • MATEMÁTICAS. 17 setembro.
 • INGLÉS SECUNDARIA. 17 setembro
 • EDUCACIÓN FÍSICA. 22 setembro.
 • FÍSICA E QUÍMICA. 16 setembro.
 • FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL. 24 setembro.
 • XEOGRAFÍA E HISTORIA. 23 setembro.
 • ORIENTACIÓN. 17 setembro.

 

SANTIAGO:

 • INFANTIL AVANZADO. 19 setembro
 • INFANTIL. 17 setembro
 • INFANTIL. 21 setembro
 • EDUCACIÓN FÍSICA MESTRES. 16 setembro
 • PRIMARIA. 24 setembro.
 • AUDICIÓN E LINGUAXE. 19 setembro.
 • MÚSICA. 16 setembro.
 • PEDAGOXÍA TERAPEUTICA. 14 setembro.

 

 • BIOLOXÍA. 21 setembro
 • ORIENTACIÓN. 16 setembro
 • MATEMÁTICAS. 16 setembro
 • GALEGO. 15 setembro
 • FISICA E QUÍMICA. 17 setembro
 • EDUCACIÓN FÍSICA. 24 setembro.
 • XEOGRAFÍA E HISTORIA. 15 setembro.
 • INGLÉS SECUNDARIA. 23 setembro.
 • LINGUA E LITERATURA CASTELÁ. 21 setembro.
 • FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL. 23 setembro.

 

LUGO:

 • PRIMARIA. 17 setembro.
 • INFANTIL. 17 setembro.
 • AUDICIÓN E LINGUAXE. 21 setembro.
 • EDUCACIÓN FÍSICA MESTRES. 17 setembro.

 

 • INGLES SECUNDARIA. 16 setembro.
 • LINGUA E LITERATURA CASTELÁ. 17 setembro.
 • XEOGRAFÍA E HISTORIA. 16 setembro.
 • GALEGO. 17 setembro.

 

VIGO:

 • PRIMARIA. 15 setembro.
 • INFANTIL. 17 setembro.
 • EDUCACIÓN FÍSICA MESTRES. 15 setembro.
 • PEDAGOXÍA TERAPEUTICA

 

 • XEOGRAFÍA E HISTORIA. 17 setembro.
 • 2 CLASES DE PROBA SEN COMPROMISO DE PERMANENCIA,  E SE NON TE CONVENCEN NON TES NADA QUE PAGAR.
 • ATA O 15 DE SETEMBRO MATRÍCULA SUPER REDUCIDA.
Scroll al inicio