Publicada a ORDE: do O Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

| Actualidade, Sen categorizar

Dende Nós Oposicións  informamos de que finalmente xa se publicou a:

” ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. ”

Podedes consultar o documento completo con toda a información 👉 AQUÍ.👈

As nosas academias 😊:
📌Nós Coruña: ☎️ 981 927 420
📌Nós A Fábrica: ☎️ 881 993 969
📌Nós Vigo: ☎️ 986 139 344
📌Nós Santiago: ☎️ 981 938 727
📌Nós Lugo: ☎️ 982 815 466