Castelán

Resolucións do 10 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a facer públicas as sedes dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego e de castelán nos procedementos selectivos de acceso ao:

E de ingreso ao:

E procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de:

?Sedes dos tribunais en galego.

?Sedes dos tribunais en castelán.

Consulta toda a información oficial na páxina web da Xunta de Galicia a través desta ligazón: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33928