Sedes dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego e de castelán

Resolucións do 10 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a facer públicas as sedes dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego e de castelán nos procedementos selectivos de acceso ao:

 • corpo de inspectores de educación
 • corpo de profesores de ensino secundario
 • corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas
 • corpo de profesores de artes plásticas e deseño

E de ingreso ao:

 • corpo de profesores de ensino secundario
 • corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas
 • corpo de profesores de música e artes escénicas
 • corpo de profesores de artes plásticas e deseño
 • corpo de profesores técnicos de formación profesional
 • corpo de mestres

E procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de:

 • profesores de ensino secundario
 • profesores de escolas oficiais de idiomas
 • profesores de música e artes escénicas
 • profesores de artes plásticas e deseño
 • profesores técnicos de formación profesional
 • mestres da Comunidade Autónoma de Galicia

?Sedes dos tribunais en galego.

?Sedes dos tribunais en castelán.

Consulta toda a información oficial na páxina web da Xunta de Galicia a través desta ligazón: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33928

Scroll al inicio