Resolución do 14 de xuño de 2022, da Subsecretaría, pola que se convocan probas selectivas para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Axudantes de Institucións Penitenciarias

?Resolución do 14 de xuño de 2022, da Subsecretaría, pola que se convocan probas selectivas para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Axudantes de Institucións Penitenciarias.
Para o mes de setembro comezaremos novos grupos! Publicaremos máis información nos vindeiros días ?
Podedes contactar coas nosas academias e informarémosvos de todo?
? Nós Coruña: ☎️ 981 927 420
? Nós A Fábrica: ☎️ 881 993 969
? Nós Santiago: ☎️ 981 938 727
? Nós Lugo: ☎️ 982 815 466
Scroll al inicio