Real Decreto 407/2022, do 24 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2022.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

Real Decreto 407/2022, do 24 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2022.
Policía Nacional 2456 prazas
A2 Xestión administración civil 1100 prazas
C1 Axudantes IIPP 900 prazas
C1 Axente facenda 775 prazas
C1 Administrativo/a 2918 prazas
C2 Auxiliar advo/a 600 prazas

e máis…

? https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8549.pdf

Scroll al inicio