Castelán

RESOLUCIÓN pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso das categorías de:

🔸electricista👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0015_gl.html
🔸fontaneiro/a👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0015_gl.html
🔸mecánico/a👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0015_gl.html
🔸logopeda👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0014_gl.html
🔸terapeuta ocupacional👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0014_gl.html
🔸técnico/a en farmacia (discapacidade intelectual)👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0013_gl.html
🔸traballador/a social👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0009_gl.html
🔸telefonista👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0008_gl.html
🔸costureiro/a👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0007_gl.html
🔸lavandeiro/a👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0007_gl.html
🔸pasador/a de ferro👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0007_gl.html
🔸condutor/a👉https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0003-281222-0006_gl.html
Contra os resultados da baremación provisional, os/as aspirantes poderán presentar reclamación ante o respectivo tribunal de selección no prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución (dende o 12 ata o 25 de xaneiro de 2023).
A estimación ou desestimación das reclamacións presentadas entenderase implícita na resolución pola que se aproben as puntuacións definitivas da fase de concurso, que se publicará no Diario Oficial de Galicia.