Castelán

No DOG do  21 de xaneiro publicaronse os tribunais que van a xulgar os procesos selectivos das categorías de Enfermaría e Auxiliar Administrativo do SERGAS convocadas pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

Enfermaría

Auxiliar Administrativo