Castelán

No BOE do 23 de febreiro publicouse o Real Decreto 84 de acceso á función docente que modifica parcialmente o Real Decreto 276 de 2007.

REAL DECRETO 84/2018.

PRINCIPAIS NOVIDADES QUE INTRODUCE O REAL DECRETO 84/2018.