Publicadas notas SERGAS 2021: Aspirantes seleccionados

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

     https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0003-140622-0001_gl.pdf

Aspirantes seleccionados/as

  • técnico/a en farmacia
  • técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
  • técnico/a superior en hixiene bucodental
  • técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
  • técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
  • técnico/a superior en radioterapia

? #CompromisoNós #Formación #Oposicións #Galicia #EmpregoPúblico #academia #CORUÑA #SANTIAGO #VIGO #LUGO

Scroll al inicio