Publicadas listas de contratación especialidades XUNTA e SERGAS

XUNTA

?https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioG0597-040522-0001_gl.html

SERGAS

?https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioG0003-260422-0002_gl.html

  • celador/a
  • celador/a-quenda de discapacidade intelectual
  • técnico/a en farmacia
  • técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
  • técnico/a superior en dietética
  • técnico/a superior en documentación sanitaria
  • técnico/a superior en hixiene bucodental
  • técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
  • técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
  • técnico/a superior en radioterapia.
Scroll al inicio