Castelán

Publicada a:

” ORDE do 26 de xullo de 2022 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convocan o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía”

👉 https://www.nosoposicions.com/wp-content/uploads/2022/08/AnuncioV0654-270722-0001_gl.pdf