Publicada a ORDE: do O Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Dende Nós Oposicións  informamos de que finalmente xa se publicou a:

» ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. »

Podedes consultar o documento completo con toda a información ? AQUÍ.?

As nosas academias ?:
?Nós Coruña: ☎️ 981 927 420
?Nós A Fábrica: ☎️ 881 993 969
?Nós Vigo: ☎️ 986 139 344
?Nós Santiago: ☎️ 981 938 727
?Nós Lugo: ☎️ 982 815 466

 

Scroll al inicio