Castelán

PROCESOS SELECTIVOS NO ÁMBITO DE FUNCIÓN PÚBLICA – PREVISIÓN CALENDARIO PARA A REALIZACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO ANO 2023

http://www.xunta.es/dxfp/Xenericos/2023/CALENDARIO_EXAME_2.pdf