Programación Secundaria

PROPOSTA FORMATIVA
  • Clase presencial 1 vez ao mes.
  • Coa documentación que se entregue establecerase unha data de entrega mensual, da parte correspondente da programación. O profesor indicará claramente:

              -Data da entrega e data límite de corrección

              -Contido de entréga

              -Extensión máxima que pode ocupar, non corrixíndose o que exceda desa extensión establecida.

  • Responderase por parte do preparador/a un máximo de dous correos ao mes no que respecta a dúbidas sobre a teoría enviada.
  • As entregas deberán enviarse no formato que estableza a docente, de modo que a docente poida corrixir sobre o propio documento en vermello para que o alumno en sucesivas entregas poida escribir as correccións por el realizadas en calquera cor distinta á vermella (esta é só para corrección) no caso de ter dúbida en necesitar revisión das mesmas.

Convocatorias anteriores.

https://www.edu.xunta.es/oposicions/