Secundaria

En agosto continúa aberto o prazo de matrícula para as preparacións de Secundaria.

Preparacións Secundaria 2021-2022. Aberto o prazo de matrícula.

Aprobada OPE 2021 de Educación en Galicia. Prevista a celebración dos exames en xuño de 2022.

Orde con novas instrucións sobre as oposicións de educación 2021.

Máis información sobre o desenvolvemento das oposicións de educación.

As oposicións de Educación desenvolveranse do 19 de xuño ao 23 de xullo

Aclaracións da Consellería de Educación sobre o proceso selectivo a celebrar en xuño de 2021.

Aberto o prazo de inscrición para a Oferta de ampliación de prazas de profesores técnicos de FP recollidas no Decreto 4/2021.

Aberto prazo de matrícula para a preparación das especialidades de Secundaria e F.P. 2021. + info.

Educación 2020: Prazas e especialidades convocadas.

Desde o 1 de xuño ata 19 de xuño de 2020 estará aberto o prazo de inscrición no proceso selectivo para o ingreso nos diferentes corpos docentes que se convocan pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm 50, do 13 de marzo de 2020).
Corpo de profesores de ensino secundario
Código/especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total
001 Filosofía 2 23 25
002 Grego 1 5 6
003 Latín 2 25 27
004 Lingua Castelá e Literatura 3 45 48
005 Xeografía e Historia 4 48 52
006 Matemáticas 5 92 97
007 Física e Química 3 42 45
008 Bioloxía e Xeoloxía 2 31 33
009 Debuxo 3 41 44
010 Francés 2 21 23
011 Inglés 1 19 20
015 Portugués 4 4
017 Educación Física 1 19 20
018 Orientación Educativa 3 52 55
019 Tecnoloxía 1 11 12
053 Lingua Galega e Literatura 3 48 51
061 Economía 1 19 20
101 Administración de Empresas 1 19 20
102 Análise e Química Industrial 1 4 5
103 Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal 1 11 12
105 Formación e Orientación Laboral 2 26 28
106 Hostalaría e Turismo 1 14 15
107 Informática 1 17 18
109 Navegación e Instalacións Mariñas 1 6 7
110 Organización e Xestión Comercial 1 10 11
111 Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos 1 5 6
112 Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica 1 6 7
113 Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos 1 7 8
116 Procesos na Industria Alimentaria 1 5 6
117 Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos 1 8 9
118 Procesos Sanitarios 1 15 16
119 Procesos e Medios de Comunicación 1 8 9
120 Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel 1 5 6
122 Procesos e Produtos en Artes Gráficas 3 3
123 Procesos e Produtos en Madeira e Moble 1 12 13
Total 55 726 781

 

Corpo de profesores técnicos de formación profesional
Código/especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total
201 Cociña e Pastelaría 1 17 18
202 Equipos Electrónicos 1 27 28
203 Estética 1 13 14
204 Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble 1 12 13
205 Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos 1 9 10
206 Instalacións Electrotécnicas 1 7 8
208 Laboratorio 1 7 8
209 Mantemento de Vehículos 1 19 20
210 Máquinas, Servizos e Produción 4 4
211 Mecanizado e Mantemento de Máquinas 1 7 8
214 Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios 1 11 12
216 Operacións de Produción Agraria 1 7 8
217 Patronaxe e Confección 1 12 13
218 Peiteado 1 6 7
219 Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico 1 7 8
220 Procedementos Sanitarios e Asistenciais 1 19 20
221 Procesos Comerciais 1 11 12
222 Procesos de Xestión Administrativa 2 26 28
223 Produción de Artes Gráficas 1 13 14
225 Servizos á Comunidade 1 25 26
226 Servizos de Restauración 1 9 10
227 Sistemas e Aplicacións Informáticas 2 36 38
228 Soldadura 1 15 16
229 Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son 1 19 20
Total 25 338 363

 

Consulta aquí a convocatoria.