Mestres

En agosto continúa aberto o prazo de matrícula para as especialidades de Secundaria.

Preparacións Mestres 2021-2022. Aberto o prazo de matrícula.

Aprobada OPE 2021 de Educación en Galicia. Prevista a celebración dos exames en xuño de 2022.

Orde con novas instrucións sobre as oposicións de educación 2021

Máis información sobre o desenvolvemento das oposicións de educación.

As oposicións de Educación desenvolveranse do 19 de xuño ao 23 de xullo

Aclaracións da Consellería de Educación sobre o proceso selectivo a celebrar en xuño de 2021.

Aberto prazo de matrícula para a preparación das especialidades de Mestres 2021. + info.

Educación: Prazas e especialidades convocadas.

Desde o 1 de xuño ata 19 de xuño de 2020 estará aberto o prazo de inscrición no proceso selectivo para o ingreso nos diferentes corpos docentes que se convocan pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm 50, do 13 de marzo de 2020).
Corpo de mestres

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

031

Educación Infantil

10

140

150

032

Lingua Estranxeira: Inglés

6

79

85

033

Lingua Estranxeira: Francés

5

60

65

034

Educación Física

4

56

60

035

Música

3

42

45

036

Pedagoxía Terapéutica

10

140

150

037

Audición e Linguaxe

7

87

94

038

Educación Primaria

7

91

98

Total

52

695

747

 

Corpo de profesores de ensino secundario

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

001

Filosofía

2

23

25

002

Grego

1

5

6

003

Latín

2

25

27

004

Lingua Castelá e Literatura

3

45

48

005

Xeografía e Historia

4

48

52

006

Matemáticas

5

92

97

007

Física e Química

3

42

45

008

Bioloxía e Xeoloxía

2

31

33

009

Debuxo

3

41

44

010

Francés

2

21

23

011

Inglés

1

19

20

015

Portugués

4

4

017

Educación Física

1

19

20

018

Orientación Educativa

3

52

55

019

Tecnoloxía

1

11

12

053

Lingua Galega e Literatura

3

48

51

061

Economía

1

19

20

101

Administración de Empresas

1

19

20

102

Análise e Química Industrial

1

4

5

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

1

11

12

105

Formación e Orientación Laboral

2

26

28

106

Hostalaría e Turismo

1

14

15

107

Informática

1

17

18

109

Navegación e Instalacións Mariñas

1

6

7

110

Organización e Xestión Comercial

1

10

11

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

1

5

6

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

1

6

7

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

1

7

8

116

Procesos na Industria Alimentaria

1

5

6

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

1

8

9

118

Procesos Sanitarios

1

15

16

119

Procesos e Medios de Comunicación

1

8

9

120

Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

1

5

6

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

3

3

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

1

12

13

Total

55

726

781

 

 

Consulta aquí a convocatoria.