OPOSICIÓNS 22 – LISTAS PROVISIONAIS INFANTIL e PRIMARIA

📢OPOSICIÓNS 22 – LISTAS PROVISIONAIS INFANTIL e PRIMARIA

» Resolución do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas para a cobertura de interinidades e substitucións e a relación provisional de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2022-2023 correspondentes ás especialidades de Educación primaria e Educación infantil do corpo de mestres.»
As persoas participantes nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 con dereito á incorporación na lista poderán formular alegacións ás listaxes provisionais ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo de cinco (5) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).
👉Podedes consultar todos os pasos a seguir na seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/38955
▪ Non se admitirán as alegacións formuladas mediante correo electrónico.
🔸As listaxes provisorias de persoas admitidas poden consultarse na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.gal/substitutoslistas/.
Scroll al inicio