OPE Xunta de Galicia 2016. Novos grupos de preparación en setembro

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO XUNTA DE GALICIA 2016

No DOG do 7/3/2016 publicouse a Oferta de Emprego Público da Xunta de Galicia para o ano 2016.

CONSULTA AS PRAZAS OFERTADAS NAS DISTINTAS ESPECIALIDADES.

Despois de ter coñecidos os excelentes resultados do noso alumnado na primeira proba, tanto do grupo C1 como C2, en NÓS OPOSICIÓNS comezamos novos grupos de preparación no mes de setembro nas especialidades de:

  • AUXILIAR DE ENFERMARÍA
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO
  • CAMAREIRO-LIMPADOR

Infórmate sen ningún compromiso

QUE CHE OFRECEMOS EN NÓS OPOSICIÓNS?. O NECESARIO PARA PREPARAR A OPOSICIÓN:

TEMARIOS: Temarios propios, con referencias bibliográficas e lexislativas actualizadas.

TEST: Cada semana o alumnado ten un test para realizar ao inicio da clase que posteriormente se corrixirá por parte do docente.

PROFESORADO: Todos os profesores/as preparadoras son especialistas na materia que imparten e funcionarios en activo.

 

ORGANIZACIÓN DA PREPARACIÓN:

CLASES: Teñen un carácter intensivo de duración 4.30 horas aproximadamente e son unha vez á semana ben en horario semanal de tarde ou os sábados en horario de mañá.

TRABALLO CO GRUPO: En cada sesión semanal traballaranse de forma dinámica e participativa: explicación do temario por parte do preparador/a, aclaración de dúbidas, correción de test

SIMULACROS: Unha vez rematada a explicación de todos o temario, realizarase un simulacro global de todos os temas. Nos posteriores repasos volverase a facer un test global. Igualmente ao rematar cada bloque temático farase un simulacro do mesmo. Para moitos destes simulacros empregaremos a plataforma para darlle maior flexibilidade ao alumnado para poder realizalo.

PLANIFICACIÓN: A comezo da preparación entregarémos un “planing” no que se detallan data de entrega de todos os temas que compoñen a oposición.

 

CONDICIÓNS

COMPROMISO: A seguridade no noso traballo e compromiso co alumnado lévanos a que asinemos un “contrato” no momento en que o opositor/a comece a preparación, no que nos comprometemos a levar a cabo o que publicitamos.

CLASES DE PROBA: Todos os centros e academias informan do alto número de aprobados dos seus alumnos, dos seus métodos de preparación innovadores e exclusivos… Nós simplemente che ofrecemos asistir a dúas clases de proba sen ningún compromiso para que sexas ti quen poidas valorar. Se decides que a nosa preparación non te convence non terás nada que aboar por esas clases nin terás ningún tipo de compromiso con Nós, e só se decides quedarte terás que pagar esas dúas clases.

COMEZO DA PREPARACIÓN: O comezo dos distintos grupos, está previso para setembro de 2016.

MATRÍCULA E MENSUALIDADE GRATUÍTA: O alumnado que faga efectiva a súa matrícula antes do 31 de xullo de 2016, e continúe de xeito ininterrompido a preparación en NÓS OPOSICIÓNS ata xullo de 2017 e estea ao día nos pagos, non terá que aboar a mensualidade de xullo de 2017 e ademais terá matrícula gratuíta.

 

DATOS PARA A REFLEXIÓN E A TOMA DE DECISIÓNS:

A nosa experiencia e os resultados son o maior aval, transmitidos a través do noso alumnado que son a mellor publicidade.

O feito de superar unha oposición e obter unha praza:

  • Asegúrache un futuro laboral estable.
  • Dache a posibilidade de poder conciliar dun xeito satisfactorio a vida laboral e persoal
  • Poderás contribuir co teu traballo e compromiso a que haxa uns servizos públicos máis eficaces e que beneficien a todos.

PERO TEN EN CONTA QUE:

“Preparar unha oposición é unha tarefa dificil complexa e longa, para a cal tes que estar comprometido e concienciado e onde en moitas ocasións vaste poñer ao límite das túas posibilidades.

Pero con traballo e esforzo máis tarde ou máis cedo o éxito chega e ese instante permanecerá inexquecible na túa memoria coma unha experiencia vital de loita, superación e satisfacción.”

Scroll al inicio