O.P.E. Xunta 2021

A Xunta de Galicia vén de propoñer ás organizacións sindicais a aprobación dunha Oferta de Emprego Público (OEP) para 2021 no eido da Administración Xeral con máis de 1.000 prazas de acceso libre.

En total, a Oferta de Emprego Público da Administración Xeral para 2021 ascende a 1.370 prazas, das que 1.006 son de acceso libre; 204 prazas para a promoción interna e 160 postos para continuar co proceso de funcionarización voluntaria do persoal laboral fixo da Xunta pactado no Acordo de concertación para a mellora das condicións do emprego público, asinado en 2019 cos sindicatos CC.OO. e UGT.

O maior número de prazas de acceso libre concéntrase na escala de auxiliares de clínica con 138 prazas; na escala de axentes técnicos facultativos con 101 prazas na especialidade en xardín de infancia; ou na escala de técnicos facultativos con 19 na especialidade de enfermería. Tamén se inclúen 49 prazas para a escala de enxeñeiros técnicos; 45 prazas na escala de enxeñeiros; 35 para a escala de ciencias; ou 13 prazas para a escala de xerocultor. A todas estas prazas poderá acceder calquera persoa que cumpra os requisitos esixidos nas correspondentes convocatorias, e as probas desenvolveranse a través do sistema de concurso-oposición.

En canto ao eido administrativo, destacan 79 prazas para o corpo superior (A1), 81 para o corpo de xestión (A2), 51 para o corpo administrativo (C1), 61 para o corpo auxiliar (C2) e 47 prazas para a agrupación profesional de persoal subalterno (AP).

 

ACCESO LIBRE (1.006 PRAZAS)

 

ADMINISTRACIÓN XERAL

TOTAL

Corpo superior (subgrupo A1)

79

Escala de letrados (A1)

4

Escala de sistemas e tecnoloxía da información (A1)

16

Escala superior de finanzas (A1)

9

Escala superior de estatísticos (A1)

4

Corpo de xestión (subgrupo A2)

81

Escala técnica de finanzas (A2)

10

Corpo administrativo (Subgrupo C1)

51

Corpo auxiliar (subgrupo C2)

61

Escala de persoal de servizos xerais (PSX) (C2)

28

Agrupación profesional de persoal subalterno (grupo AP)

47

Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (AP)

50

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

TOTAL

Corpo facultativo superior (subgrupo A1)

Escala de enxeñeiros (A1)

45

Escala de arquitectos (A1)

2

Escala de veterinarios (A1)

63

Escala de ciencias(especialidade de bioloxía, química, mar) (A1)

35

Escala de arqueólogos (A1)

5

Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos (A1)

8

Escala de facultativos (A1) (medicina, psicoloxías)

11

Escala de enxeñeiros técnicos (A2)

49

Escala de subinspección urbanística (A2)

4

Escala de técnicos facultativos (A2)

28
    Especialidade en enfermería
19

Escala de axentes técnicos facultativos (Grupo B)

    Especialidade en xardín de infancia
101

Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia (C1)

12

Escala de auxiliares de clínica (C2)

138

Escala de xerocultor (C2)

13

Escala auxiliar de laboratorio (C2)

23

Escala auxiliar de recursos naturais e forestais (C2)

10

 

+ info aquí.

 

Scroll al inicio