Castelán

Na xuntanza da Mesa Sectorial do 22 de xaneiro déronse a coñecer o número de prazas por especialidade que se van a convocar este ano 2019, tanto no corpo de Mestres, Secundaria coma Formación Profesional. Sempre tendo en conta que teñen un carácter provisional, o reparto é o seguinte: