Castelán

A Consellería de Educación ven de dar a coñecer a distribucion de prazas por Especialidades para o ano 2018.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24172