Castelán

A Consellaría de Educación vén de dar a coñecer a distribucion de prazas por Especialidade…

MESTRES:

SECUNDARIA:

PROFESORES TÉCNICOS DE F.P.

BORRADOR DA CONVOCATORIA.