Oferta de prazas de mestres e de secundaria Galicia 2016

A Consellaría de Educación vén de dar a coñecer a distribucion de prazas por Especialidade…

MESTRES:

 • EDUCACIÓN INFANTIL:                    186
 • INGLES:                                                  56
 • EDUCACIÓN FÍSICA:                           40
 • PRIMARIA:                                            40
 • MÚSICA:                                                36
 • PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA:            56
 • AUDICIÓN E LINGUAXE:                  56
 • FRANCÉS:                                             30

SECUNDARIA:

 • LINGUA E LIT. CASTELÁ:                                  70
 • XEOGRAFÍA E HISTORIA:                                  55
 • MATEMÁTICAS:                                                   75
 • FÍSICA E QUÍMICA:                                             40
 • BIOLOXÍA E XEOLOXÍA:                                    45
 • INGLÉS:                                                                 45
 • EDUCACIÓN FÍSICA:                                          20
 • ORIENTACIÓN EDUCATIVA:                           25
 • FORMACIÓN ORIENTACIÓN LABORAL:       50
 • HOSTALERÍA E TURISMO:                               13
 • INFORMÁTICA:                                                   20
 • INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA:       20

PROFESORES TÉCNICOS DE F.P.

 • COCIÑA E PASTELERIA:                                                12
 • INSTALACIÓNS ELECTROTÉCNICAS:                        24
 • MANTEMENTO DE VEHÍCULOS:                                 24
 • MECANIZADO:                                                                 17
 • SERVIZOS Á COMUNIDADE:                                        20
 • SISTEMAS E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS:          25

BORRADOR DA CONVOCATORIA.

Scroll al inicio