Oferta de máis de 10.000 prazas no proceso de estabilización de emprego

Rueda avanza unha oferta de máis de 10.000 prazas no proceso de estabilización de emprego

Do total de prazas, 8.701 faranse polo sistema de concurso de méritos e 1.635 a través dun concurso-oposición

? https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/69241/rueda-avanza-unha-oferta-mais-10-000-prazas-proceso-estabilizacion-emprego

Administración Xeral
No que se refire ao eido da Administración, das 6.480 prazas ofertadas, 4.641 correspóndense con prazas de emprego público na Administración Xeral e 1.839 con prazas das entidades do sector público autonómico. Dentro das entidades do sector público, 1.357 prazas pertencen ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, no que 1.195 serán susceptibles de seleccionarse polo sistema de concurso de méritos e 162 por concurso-oposición.
Sanidade
Pola súa banda, o número total de prazas que o Servizo Galego de Saúde vai ofertar é de 2.568, das que 760 cubriranse polo sistema de concurso-oposición e 1.808 polo procedemento excepcional de concurso.

Este novo proceso súmase ás 8.218 prazas ofertadas polo Sergas nos últimos dez anos, o que suporá logo da súa resolución, a incorporación de preto de 11.000 profesionais, con vínculo fixo, ás institucións sanitarias do Sistema público de saúde de Galicia e que situará a taxa de temporalidade estrutural do organismo coa incorporación das ofertas públicas de emprego actualmente convocadas no 4,72 % dende o 23,55 actual.

Por categorías, 601 prazas corresponden a persoal licenciado sanitario, 733 a persoal diplomado sanitario. Ademais, de persoal sanitario de formación profesional a oferta ascende a 609 prazas, ás que hai que engadir 34 de persoal investigador.

Así mesmo, o Consello aprobou a oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización de emprego temporal do persoal sanitario funcionario da escala de saúde pública. O número de prazas ofertadas é de nove, das que catro son de inspectores médicos, tres de farmacéuticos inspectores de saúde pública, ademais dunha de diplomado universitario de enfermería e outra de subinspector sanitario.

Ensino
No relativo á oferta de emprego público para postos docentes, aprobouse un total de 1.281 prazas. Delas, 1.156  son derivadas da aplicación das disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público. Desenvolveranse, segundo o indicado polo Goberno central, polo sistema de concurso de méritos, que se abrirá a partir do último trimestre do ano.

As restantes 125 prazas, derivadas da aplicación do artigo 2.1 da mesma lei estatal, desenvolveranse polo sistema de concurso-oposición, que se convocará no último trimestre do ano e cuxas probas se celebrarán o próximo verán.

Prevese rematar este proceso de estabilización en 2023 cunha taxa de interinidade docente do 6 % no conxunto das prazas. Cómpre lembrar que este proceso extraordinario é de obrigado cumprimento para Galicia, malia que a nosa comunidade xa cumpre neste momento o obxectivo de interinidade docente do 8 % que esixe o Goberno central para finais de 2024, mentres que a media estatal é do 25 %.

 

Scroll al inicio