Castelán

No DOG do 07 de marzo publicouse a Oferta de Emprego Público de Educación para o 2016.

Nela ofertanse prazas tanto para o corpo de MESTRES, como de PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO e PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

CONSULTA AS PRAZAS OFERTADAS NAS DISTINTAS ESPECIALIDADES

Igualmente a Consellería, puxo a disposición da Comunidade Educativa, un novo BORRADOR DA CONVOCATORIA que podes consultar.