OFERTA Concello de LUGO 2022

📢APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE LUGO PARA O ANO 2022

«A Xunta de Goberno Local do Excmo. Concello de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o día 13 de outubro de 2022 adoptou, entre outros, o acordo de APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE LUGO PARA O ANO 2022 «

Scroll al inicio