Castelán

📢APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE LUGO PARA O ANO 2022

“A Xunta de Goberno Local do Excmo. Concello de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o día 13 de outubro de 2022 adoptou, entre outros, o acordo de APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE LUGO PARA O ANO 2022 “

DOCUMENTO OFICIAL (Oferta na páxina 16) 👉 https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/14-10-2022.pdf?fbclid=IwAR1C80kavJ9uuGIG9Cm7uot0dEmgR4e4aYsN8J95HskZuTI5GJ1fkaBfbMg#page=16