Castelán

No BOE do 23 de marzo de 2015, publicouse a Oferta tanto para o Corpo Nacional de Policia como para a Garda Civil.

OFERTA PUBLICA EMPREGO 2015 DE POLICIA

OFERTA PUBLICA EMPREGO 2015 DE GARDA CIVIL

As prazas ofertadas son as seguintes:

POLICIA

GARDA CIVIL