Castelán

Desde Nós Oposicións informamos de la:

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2022 pola que se modifica o número de prazas de acceso libre incluídas no proceso selectivo convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda de acceso libre e concurso.”

?️ #CompromisoNós #Formación #Oposicións #Galicia #EmpregoPúblico #academia #CORUÑA #SANTIAGO #VIGO #lugo #policialocal