Listas substitución: secundaria, FP e EOI

LISTAS SUBSTITUCIÓN

Secundaria, FP e EOI

📢Secundaria e FP: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario e do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de FP
📢EOI: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitiva das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592)
Scroll al inicio