Castelán

CONCELLO DA CORUÑA
📢Anuncio publicación lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluidas ao proceso selectivo convocado para a cobertura de 22 prazas de auxiliar administrativo/a (subgrupo C2), C.E. 5/20