Castelán

 TCAE e PSX

lugar, a data e  hora

📢RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar, a data e a hora de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, convocado polas resolucións do 15 de decembro de 2022.

 

PSX: TCAE:
📆Sábado, 4 de novembro de 2023
⏰15.30h
📆Domingo, 5 de novembro de 2023
⏰15.30h
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231025/AnuncioG0003-181023-0002_gl.pdf?fbclid=IwAR1K31I_f0_m2hQeyrKjy5MX8N82PEId0K7A9yLPdYKXPNynZ-k9YYWxBJQ