Titulacións incorporación listas: postos docentes en réxime de interinidades e substitucións

postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas

 

ESPECIALIDADES DE FÍSICA E QUÍMICA E TECNOLOXÍA

 

📄AnuncioG0655-190124-0001_es

Scroll al inicio