Sergas. Publicada nova convocatoria

CONVOCADAS DIVERSAS ESPECIALIDADES

O Diario Oficial de Galicia publicou o 30 de xuño a nova convocatoria de prazas do Sergas, que inclúe once categorías sanitarias.

Son en total 201 prazas, das que a maioría, 124, correspondensen con auxiliares de enfermería. Tamén se convocan 26 prazas de técnicos de farmacia.

En NÓS OPOSICIÓNS, comezamos a preparación de novos grupos. Informate sen compromiso.

Esta é a relación completa de prazas ofertadas:

CATEGORÍA

ACCESO LIBRE

TITULACIÓN

 

Enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía

5

Título universitario oficial de grao en enfermaría, diplomatura universitaria en enfermaría e o título de enfermeiro/a especialista en enfermaría Obstétrica-Xinecolóxica ou equivalente
Fisioterapeuta

4

Título universitario oficial de grao en Fisioterapia, diplomatura universitaria en Fisioterapia ou título de Enfermaría coa especialidade de Fisioterapia
Logopeda

1

Título universitario oficial de grao en Logopedia, diplomatura universitaria en Logopedia ou licenciado ou diplomado universitario co programa de posgrao de especialista en Psicopatoloxía da Linguaxe e a súa Rehabilitación
Terapeuta ocupacional

1

Título universitario oficial de grao en Terapia Ocupacional ou diplomatura universitaria en Terapia Ocupacional
Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía

1

Título de técnico/a superior na correspondente rama sanitaria ou titulación equivalente
Técnico/a superior en hixiene bucodental

1

Título de técnico/a superior na correspondente rama sanitaria ou titulación equivalente
Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico

3

Título de técnico/a superior na correspondente rama sanitaria ou titulación equivalente
Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico

4

Título de técnico/a superior na correspondente rama sanitaria ou titulación equivalente
Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

55

Título de técnico/a auxiliar de clínica (FP 1º), técnico/a auxiliar de enfermaría (módulo profesional nivel 2, rama sanitaria) ou técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría (FP de grao medio, familia profesional sanidade).
Técnico/a en farmacia

11

Título de técnico/a auxiliar de farmacia (FP 1º, rama sanitaria) ou técnico/a en farmacia (FP de grao medio, familia profesional Sanidade).
Técnico/a superior en radioterapia

1

Título de técnico/a superior na correspondente rama sanitaria ou titulación equivalente
PERIODO DE INSCRICIÓN: DENDE O 1 DE XULLO AO 20 DE AGOSTO
Scroll al inicio