Publicados os borradores dos temarios de diversas especialidades que presentou Función Pública.

BORRADORES TEMARIOS FUNCIÓN PÚBLICA

Publicados os borradores dos temarios de diversas especialidades que presentou Función Pública.

ESCALA AP:

SUBALTERNO https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/AGRUPACION-PROFESIONAL-AP-SUBALTERNO.pdf

 

ESCALA C2:

AUX.ADMINISTRATIVO (C2 XERAL) https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/AUXILIAR-DE-ADMINISTRACIрN-XERAL-C2.pdf
AUXILIAR COIDADOR https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/EDU-AUXILIARES-DE-CAR╡CTER-TРCNICO-C2-AXULIAR-DE-COIDADORESvno-cambios.pdf 
AUXILIAR DE CLÍNICA https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/SO-ESPEC╓FICO-AUXILIARES-CAR╡CTER-TРCNICO-C2-E-AUXILIAR-CL╓NICA.pdf
PSX https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/Temario-PSX-CGSIB_REVISIрN.pdf
TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/TРCNICOS-DE-CAR╡CTER-FACULTATIVO-B-TРCNICA-DE-INTERPRETACIрN-DE-LINGUA-DE-SIGNOS-2revisado_VERMELLO.pdf

 

ESCALA C1:

ADMINISTRATIVO (C1 XERAL) https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/CORPO-ADMINISTRATIVO-C1-XERAL.pdf
GALIÑAS AZUIS (TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL) https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/TРCNICOS-CAR╡CTER-FACULTATIVO-B-AXENTES-TРCNICOS-FACULTATIVOS-EDUCACIрN-INFANTIL.pdf

 

ESCALA A2:

A2 https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/A2-XERAL.pdf
EDUCADOR INFANTIL https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/FACULTATIVO-GRAO-MEDIO-A2-TРCNICOS-FACULTATIVOS-EDUCADOR-INFANTIL-SEN-ESPEC╓FICO.pdf
EDUCACIÓN SOCIAL https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/FACULTATIVO-GRAO-MEDIO-A2-TРCNICOS-FACULTATIVOS-EDUCADOR-SOCIAL.pdf
FISIOTERAPIA https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/FACULTATIVO-GRAO-MEDIO-A2-TРCNICOS-FACULTATIVOS-FISIOTERAPIA.pdf
TRABALLO SOCIAL https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/FACULTATIVO-GRAO-MEDIO-A2-TРCNICOS-FACULTATIVOS-TRABALLO-SOCIAL.pdf
ENFERMARÍA https://www.nosoposicions.com/es/wp-content/uploads/2022/11/FACULTATIVO-GRAO-MEDIO.A2.TECNICOS-FACULTATIVOS.ESP-ENFERMARIA.pdf

 

👉 Para consultar todas as especialidades podedes acceder a través desta ligazón .

Scroll al inicio