Publicada Convocatoria Educación

No DOG do 31 de xaneiro publicouse a Orde do 28 de xaneiro de 2022 pola que se convocan procedimientos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de artes plásticas y diseño, ao corpo de mestres e procedimiento de adquisición de nuevas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de la Comunidad Autónoma de Galicia (código de procedimiento ED001A).

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles computados a partir del día siguiente a la publicación del presente orden en el  Diario Oficial de Galicia:  del 1 de febrero al 21 de febrero de 2022, ambos incluidos.

Como solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos a través de la Sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Como están sendo moitas as chamadas que estamos recibiendo con dúbidas sobre como levar a cabo a inscrición enlazamos unha serie de videotitoriais ao respecto que nos elaborou fai un par de anos Pablo R. Vila.

A este respecto queremos transmitir unha información importante xa que postos en contacto con Pablo indicounos que o martes 1 de febrero ás 21 horas  vai facer un directo para aclarar todas como dúbidas que poida haber sobre a inscrición nas oposiciones.

Non é un directo en exclusiva para o alumnado de Nós senón que é aberto a todo o mundo que queira participar pero aclarará calquera dúbida que poida haber ao respecto.

O enlace para o directo é o siguiente:

https://i.gal/oposicions

OS ENLACES DOS VIDEOTITORIAIS SON OS SEGUINTES:

Como inscribirse nas oposiciones de Mestres en Galicia.

https://www.youtube.com/watch?v=aNr4kAbgZ-w

Como inscribirse en las oposiciones de Secundaria y FP en Galicia

https://www.youtube.com/watch?v=PrKzrjzAAUk

Pago de Taxas.

https://www.youtube.com/watch?v=NcMOA8QtP-U

Presentación telemática

https://www.youtube.com/watch?v=tgn16SVnbCw

 

Scroll al inicio