OPE SERGAS. Ampliación de prazas e apertura dun novo prazo de inscrición.

Publicadas no DOG do 22 de decembro as Resolucións pola que se modifican algunhas das convocatorias da OPE do SERGAS 2019 e ábrese un novo prazo de Inscrición do 23 de decembro de 2020 ao 22 de xaneiro do 2021.

TÉCNICO DE FARMACIA.

Total de prazas: 86 prazas

Prazo de inscrición: do 23/12/2020 ao 22/01/2021.

Poderá inscribirse quen reúna os requisitos de participación dentro do prazo de presentación de solicitudes- Quen xa estaba inscrito/a non ten que modificar nada.

As persoas que xa estaban inscritas pero que agora reúnan o requisito para cambiar de quenda (promoción interna ou discapacidade xeral), poderá modificar a quenda de acceso.

Os méritos computables serán os causados ata o 25 de decembro de 2019.

Consulta aquí a Resolución da convocatoria.

 

PINCHE.

Total de prazas: 239 prazas

Prazo de inscrición: do 23/12/2020 ao 22/01/2021.

Poderá inscribirse quen reúna os requisitos de participación dentro do prazo de presentación de solicitudes- Quen xa estaba inscrito/a non ten que modificar nada.

As persoas que xa estaban inscritas pero que agora reúnan o requisito para cambiar de quenda (promoción interna ou discapacidade xeral), poderá modificar a quenda de acceso.

Os méritos computables serán os causados ata o 25 de decembro de 2019.

Consulta aquí a Resolución da convocatoria.

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL E LOGOPEDA.

Categoría: terapeuta ocupacional

Total de prazas: 11 prazas

Categoría: logopeda.

Total de prazas: 4 prazas.

Prazo de inscrición: do 23/12/2020 ao 22/01/2021.

Poderá inscribirse quen reúna os requisitos de participación dentro do prazo de presentación de solicitudes- Quen xa estaba inscrito/a non ten que modificar nada.

As persoas que xa estaban inscritas pero que agora reúnan o requisito para cambiar de quenda (promoción interna ou discapacidade xeral), poderá modificar a quenda de acceso.

Os méritos computables serán os causados ata o 25 de decembro de 2019.

Consulta aquí a Resolución da convocatoria.

 

DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS.

Prazo de inscrición: do 23/12/2020 ao 22/01/2021.

Poderá inscribirse quen reúna os requisitos de participación dentro do prazo de presentación de solicitudes- Quen xa estaba inscrito/a non ten que modificar nada.

As persoas que xa estaban inscritas pero que agora reúnan o requisito para cambiar de quenda (promoción interna ou discapacidade xeral), poderá modificar a quenda de acceso.

Os méritos computables serán os causados ata o 26 de decembro de 2019.

Consulta aquí as convocatorias.

Urxencias e Asistencial.

Admisión e Documentación clínica.

Especialistas de Área.

 

Scroll al inicio