Modificación convocatoria Policía Local

Publicada a:
» RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2022 pola que se modifica a relación de prazas dos procesos convocados pola Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convocan o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por movilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía.»
Scroll al inicio