CORRECCIÓN DE ERROS: primeiro exercicio das especialidades A2

Publicouse no día de hoxe unha corrección de erros co fin de aclarar como sería o primeiro exercicio das especialidades A2.

CORRECCIÓN DE ERROS

» Resolución do 22 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, e no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2. «
*No caso da especialidade de EDUCADOR INFANTIL MESTRES (A2):
  • – O primeiro exercicio constará de 30 preguntas da parte común, e 110 preguntas da parte específica das cales 20 serán dun suposto práctico.
  • – O segundo exercicio, tal e como figura na convocatoria, sería o desenvolvemento dun tema por escrito.
Scroll al inicio