ENSINO – OPOSICIÓNS 2023:borrador da Orde de convocatoria do concurso-oposición:

ENSINO – OPOSICIÓNS 2023

Publicado o borrador da Orde de convocatoria do concurso-oposición

«ORDE do…….. de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres (código de procedemento ED001A).»
Scroll al inicio