Educador Infantil (A2): criterios de corrección para o exame do 30 de setembro

Publicados os criterios de corrección para o exame do 30 de setembro

«CRITERIOS DE CORRECCIÓN, VALORACIÓN E SUPERACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DERIVADO DA LEI 20/2021, DE 28 DE DECEMBRO, POLA QUENDA DE ACCESO LIBRE E MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN, PARA O INGRESO NO CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, SUBGRUPO A2, ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE EDUCADOR INFANTIL»

http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_visor_novas.jsp?urlAcceso=106O118O109H62M111W110Y103Q122Y126P93M109Y121C121P117B63R52A52D124J124N124D51I125E122P115I121K102P51P106U120Q52Q105G125H107D117I52W75Z122V115V104D110W116Q115T102J119B110S116C120W52Q55Y53I55S55Y106Q52K104W116R115J50F116X117M116K52A102A55I52Y55E53C62M73U52U54T50Q72O119C110A121B106Z119A110Y116D120R100B104G116A119B119K106D104T104E110M116W115B100N54Z100R106S125X100M70V55H100U74O105R122N104U102X105P116U119B100Q78U115O107D102A115F121B110Z113A51P117F105X107N111R103F112V124P86A115D111Z58Y110G120S&controlAcceso=126M110C119E105Y59T109N106X125M127N70E55E55U53F62V55C53V55H56H120G122A109O57B122B87X119J103N120J110M

Scroll al inicio